Euraudax hiking

Euraudax wandelen is al meer dan 100 jaar oud en ontstaan in Frankrijk en heeft als basis een in sportkringen (vooral wielrennen) zeer bekend persoon, namenlijk Henri Desgrange, vader van de Ronde van Frankrijk. Op 3 april 1904 organiseerde hij een eerste oefenwandeltocht voor wielrenners, dit met de bedoeling hun fitheid te bevorderen.Het succesvol verloop van deze tocht stimuleerde hem om verder te bouwen aan een organisatie ter ondersteuning van gezond, sportief, niet-competitief wandelen in de vrije natuur. Als eerste proef werd gedacht aan een tocht van 100 km, af te leggen binnen de 24 uur. In mei 1904 werd deze opdracht aanvaard door drie mannen. En van hen moest afhaken op 80 km, de twee anderen, vervulden de opdracht in 21 uur. Hiermee was de aanloop genomen van de “Audax Pdestres”/ “De Moedige Stappers”. In juni 1904 werd, na oefentochten van 40, 50 en 70 km, door 72 deelnemers, de eerste opdracht: 100 km in 21 uur moedig aanvaard. 64 van hen volbrachten de tocht. Buiten hun tevredenheid over de geleverde prestatie, viel een diploma en een blauw gemailleerd kenteken hun ten deel. In augustus van hetzelfde jaar kwam de “Audax Club de France” (A.C.F.) tot stand om het begonnen werk verder te zetten.Op meer recentere datum, namelijk in 1961, nam “L’Union des Audax Francais” de leiding over.

Na de Tweede Wereldoorlog verspreidde de mars-gedachte zich verder in Europa en ontwikkelde zich tot een Euraudax-organisatie. Het principe van de tochten is wandelen in een groep, onder leiding van een ervaren baankapitein, bijgestaan door signaalgevers, waarbij het logisch is dat de verkeerscode gerespecteerd wordt. Er wordt gewandeld aan een tempo van 6 km per uur en de opdrachten voor het behalen van een gouden arend zijn: 4 wandeltochten van 25 km, 3 van 50 km, 2 van 75 km, 10 van 100 km, 2 van 125 km en 2 wandeltochten van 150 km.Daarnaast wordt er nmaal per jaar in een van de aangesloten landen een 200 km tocht georganiseerd die gelopen moet worden in maximaal 40 uren.Er worden momenteel Euraudax-tochten georganiseerd in onder andere Frankrijk, Belgi, Duitsland, Denemarken, Itali, Polen, Spanje, Nederland en zelfs in Canada.

Om iedereen te kunnen laten deelnemen aan het Euraudax-systeem van de beloningen kan men een Euraudax Schelp behalen. Voor het behalen van de Schelp dient de wandelaar 1.000 km te wandelen en wel op de afstanden van 25 en 50 km.